• +90 212 325 23 00
  • Levent Mah. Beyazkaranfil Sok. No:18 Posta Kodu:34330 Beşiktaş/İSTANBUL

Uluslararası Adli Yardımlaşma ve İstinabe

Image Here

Uluslararası adli yardımlaşma (istinabe), bir devletin yetkili bir adli makamının diğer bir devletin yetkili adli makamı adına, şüpheli sanıkların ifadelerinin alınması veya sorgularının yapılması, mağdur, müşteki, katılan, tanık veya bilirkişilerin dinlenmesi, bilgi ve delil elde edilmesi, banka kayıtları, muhasebe belgeleri, şirket dosyaları ve ticari belgeler de dâhil olmak üzere, ilgili belge ve kayıtların asıllarının veya tasdikli suretlerinin temin edilmesi, delil toplamak amacıyla; kazanç, malvarlığı, araç-gereç ya da diğer hususların tespiti veya izlenmesi, delil amaçlı arama ve elkoyma, eşya ve yer incelemesi, yabancı mahkemelerce verilen elkoyma veya benzeri tedbirlerin infazı, yabancı mahkemelerce verilen nihai hükümlerde yer alan, hapis cezası, para cezası, müsadere, hak yoksunluğu veya diğer cezai yaptırımların infazı, cezai kararların tebliği, başta olmak üzere yerine getirdiği işlemlerin tamamına verilen adı ifade etmektedir.

Bu husus teknik bir konu olup, güncel anldlaşma ve Sözleşmelerin takibi, dava süreçlerinde zamanında ve yerine talepte bulunulması, kayıplarını ortadan kaldırabileceği gibi, evrensel hukuka aykırı olarak zanlı ya da suçluların transferi, sorgulanması, aleyhlerine delillerin toplanması durumunda zamanında itiraz edilmesi ve talepte bulunulması, adil yargılanma hakkı açısından çok önemlidir. Bu hususta uzman kadromuzla müvekkillerimizi evrensel normlar çerçevesinde temsil ediyor, haklarını koruyoruz.